Opaque Glass Gems

12-14mm Regular Finish Opaque Gray Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Gray Gems, Full Case

Code: MKGMO27

$55.79 sale

12-14mm Regular Finish Opaque Blue-Gray Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Blue-Gray Gems, Full Case

Code: MKGMO28

$55.79 sale

12-14mm Regular Finish Opaque Ivory Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Ivory Gems, Full Case

Code: MKGMO30

$55.79 sale

12-14mm Regular Finish Opaque Jade Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Jade Gems, Full Case

Code: MKGMO24

$55.79 sale

12-14mm Regular Finish Opaque Opal Pink Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Opal Pink Gems, Full Case

Code: MKGMO31

$69.74 sale

12-14mm Regular Finish Opaque Seafoam Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque Seafoam Gems, Full Case

Code: MKGMO23

$55.79 sale

12-14mm Regular Finish Opaque White Gems, Full Case

12-14mm Regular Finish Opaque White Gems, Full Case

Code: MKGMO22

$55.79 sale

Opaque White Gems (Regular Finish), 12-14mm, 1 Lb. Bag

Opaque White Gems (Regular Finish), 12-14mm, 1 Lb. Bag

Code: mkGMo22P

$2.99

Opaque Opal Pink Gems (Regular Finish), 12-14mm, 1 Lb. Bag

Opaque Opal Pink Gems (Regular Finish), 12-14mm, 1 Lb. Bag

Code: mkGMo31P

$2.99